Medya yatırımları birçok şirket için en önemli yatırım kalemlerinden biridir. Tüm yatırım kalemleri gibi medya yatırımlarının da sigortaya ihtiyacı vardır. Birçok reklamveren, sürekli değişen pazar dinamiklerinin altında, ajansların verdiği taahhütlerin detaylı bir takibini ve kontrolünü yapmakta zorlanır. Şirketimiz tarafından geliştirilen objektif bir kontrol sistemi olan MEDYA YATIRIMI SİGORTASI şu ögelerden oluşur :

  • Kampanya başında hedeflerin ve beklentilerin detaylı tanımlanması
  • Medya planının her yayın dönemi içerisinde detaylı ve “canlı” takibi
  • Medya yatırımının birim fiyat ve kalite parametrelerinin düzenli analizi, hedefler ile karşılaştırılması
  • Kampanya sonunda şirkete-özel “değişim katsayıları” kullanarak, fiyat ve kalite parametrelerinin normalize edilmesi
  • Hedeflerin ve beklentilerin ajans sözleşmelerine entegrasyonu

MEDYA YATIRIMI SİGORTASI’nın reklamverenler için birçok faydası vardır. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir:

  • Ajans tarafından taahhüt edilen medya maliyetlerine sadık kalındığına dair düzenli ve detaylı analizler
  • Taahhüt edilen medya planının hayata geçirildiğine dair net bir izleme sistemi
  • Medya planının maliyet ve planlama kalitesi alanındaki dönemsel taahhütlerinin canlı bir şekilde güncellenmesi
  • Ajans sözleşme yönetimi ile ajans taahhütlerinin eksiksiz bir kurgu ile ilişkilendirilmesi