MALİYET ANALİZLERİ

Maliyet tarafındaki analizler reklamverenlerin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ele alınıyor. Farklı mecralar için, Dünya Reklamverenler Federasyonu’nun (World Federation of Advertisers) bağımsız medya denetimi gerçekleştirmek için önerdiği dört uygulamadan biri olan “benchmarking” (referanslı değerlendirme) yöntemini kullanılıyor. Bu sistem, reklamverenin reklam maliyetlerini herhangi bir endüstrinin ortalama reklam maliyetleri karşılaştırmıyor. Analiz, bir reklamveren için geçmişteki satın alma döneminde gerçekleşmiş olması “beklenen”, olası fiyat seviyesinin ne aralıkta gerçekleşmiş olacağı ile ilgili, şirkete-özel ve bağımsız bir tahmin-analiz sistemi.

Bir reklamverenin reklam maliyet yapısını, bağımsız bir bakış açısı ile analiz etmesinin birçok faydası vardır. Gerçekleştirdiğimiz bu analizler:

  • Piyasadaki sürekli değişen reklam maliyetlerini daha iyi anlama fırsatı sunar
  • Medya ajansı ile ilişkilerin optimize edilmesine yardımcı olur
  • Medya yatırımları üzerindeki kontrolün arttırılmasını sağlar
  • Medya yatırımları ile ilgili hesap verebilirliğin seviyesini arttırır
  • Reklamveren şirkete reklam maliyet performansının durumu ile ilgili bağımsız bir bakış açısı sunar

KALİTE ANALİZLERİ

TV planlarının planlama ‘kalite’sinin objektif bir şekilde değerlendirmesi için PLANNING QUALITY SCORE (PQS) adındaki araçtan yararlanılıyor. PQS, kampanya medya planlarını, TV planı değerlendirme açısından evrensel olarak kabul gören yedi parametre açısından değerlendiriyor. Bu analiz yapılırken, rekabetin medya planları, ve aynı dönemde, benzer düzeyde bir yayın ağırlığı ile yayında olan ve sözkonusu şirket/marka ile aynı hedef kitleyi paylaşan diğer şirketlerin medya planları da dikkate alınıyor.

Analiz, “kolay kullanım” (MAKSIMUM değer 100 puan) ve gelecek dönemlerin medya planları için “aksiyon çıkartma” (İDEAL PUAN’dan uzaklaşılan her bir parametrede bu sapmanın sebepleri ve detayları) mantığı ile tasarlandı ve halen onlarca marka tarafından kullanılıyor.

MEDYA PLAN KONTROLÜ

Yayın Kontrolü, aylık ya da kampanya bazında uygulanan bir envanter denetim sistemidir. Bu denetimin uygulama ve raporlaması birbirini izleyen, destekleyen üç farklı adımdan oluşur :

  • Yayın Takibi : Onaylanan “son versiyon” aylık/kampanya medya planında yer alan spotların endüstri veri-tabanı bilgileri yardımı ile kampanya ve kanal bazında kontrolü.
  • Kategori Fiyatlandırması Kontrolü : Yayın yapılan her bir TV kanalındaki her bir program kategorisi için, anlaşılan fiyat seviyelerinin faturalandırma aşamasında birebir referans alınıp alınmadığının kontrolü.
  • Fatura Kontrolü : Yayın yapılan her bir TV kanalında gerçekleşen medya planı ile ilgili faturalaşmanın “Yayın Takibi” ve “Kategori fiyatlandırmasını kontrolü”nü de baz alarak kontrolü.