DİJİTAL SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Dijital Süreç Değerlendirmesi, şirketler açısından dijital kampanya yönetimi konusundaki şirketin güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek amacıyla yapılan bir analizdir. Bu analiz aynı zamanda marka sahibi reklamveren ve dijital medya ajansı arasında açık ve dürüst bir dialog başlatılması açısından objektif bir başlangıç noktasıdır. Dijital marka yönetim süreçleri açısından önem taşıyan altı alan şunlardır : ‘‘Brief’ Verme Süreci’, ‘Ajansın Planlama Yetkinliği’, ‘Uygun Araştırma ve Araçların Kullanımı’, ‘Takip ve Raporlama’, ‘Rekabet Analizleri’ ve ‘Dijital Ajans ile Reklamveren Arasındaki Kimya’. Dijital Süreç Değerlendirmesi kapsamında bu alanların tümü detaylı bir şekilde incelenir. Bunu yaparken ajans ve reklamveren tarafındaki kilit kişiler ile detaylı görüşmeler yapılır ve ilgili tüm dijital planlama dokümanları incelenir.

DiDA (Digital Delivery Audit)

DiDA, tüm dijital platformlar ile ilgili bir kampanya değerlendirme sistemidir.

DiDA kapsamlı bir dijital kampanya yönetimi değerlendirme aracıdır. DiDA sayesinde her dijital marka kampanyası için detaylı olarak üç ayrı alanda inceleme yapılır: Marka Politikaları (“Brand Policy”), Sistem Yönetimi Yetkinliği (“Systems Management Capability”) ve Şeffaflık (“Transparency”). DiDA sonuç raporlarında ‘display’, video, mobil, arama, RTB ve sosyal medya gibi farklı dijital platformlar için açık ve net bir “Öğrenilenler ve Aksiyon Planı” önerileri yeralır. DiDA, bu yolla dijital medya yönetimi konusundaki olası gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygun hareket adımları ile bu alanlarda gelişim sağlanmasına yardımcı olur.