İletişim alanında yüzlerce markanın lansman, relansman, marka büyütme kampanyalarına ve yıllara dayalı engin deneyimimizi kullanarak, farklı reklamverenlere pazarlama iletişiminin değişik alanları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu alanlardan örnekler şunlardır: Reklamverenlerin iletişim ve medya yatırımlarının düzeyini belirleme, marka lansmanlarının yönetimi, medya yatırımlarının mevsimsel önceliklendirilmesinin yapılması, yıllık medya planı temellerinin oluşturulması ve iletişim ve medya yönlendirme kitapçıkları hazırlanması.

Yıllık medya planının temellerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi kapsamında ele alınabilecek konu başlıkları, medya ajansının önerdiği ve hayata geçirilecek plan ile ilgili şu unsurların değerlendirilmesini içerir:

  • Hedef kitleye ulaşmada kullanılan erişim ve frekans seviyelerinin, medya karışımlarının uygunluğunun değerlendirilmesi.
  • Medya önerileri, marka iletişim hedeflerine ulaşmaya hizmet ediyor mu?
  • Medya planı markanın tüm iletişim ihtiyaçları (stratejik ve taktiksel) konusunda gerekli desteği sağlıyor mu?
  • Kategorik (dar ve geniş) ve zihinsel rekabetin medya davranışı ne derecede anlaşılmış ve dikkate alınmış durumda?
  • Medya planı klasik mecralardan daha geniş bir iletişim platformu içeriyor mu?
  • Stratejik medya yönünü belirlerken güncel araştırmalardan ne derece yararlanılmış?
  • Mecralar arası ve mecra içi seçimlerde kullanılan rasyoneller ne derece ikna edici?
  • Medya karışımı ve önceliklendirme nasıl yapılmış, bütçenin ve medya yoğunluklarının belirlenmesi, erişim ve fiyat-etkinlikleri, medya desteğinin “range”leri ve dengeleri nasıl ortaya çıkartılmış?
  • Mesajların hedef kitleyi bulması konusundaki etkinlik seviyeleri nedir, bu seviyeler nasıl hesaplanmış?
  • Medya planı ne derecede yenilikçi?